Home » 2019 » October

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်  နေ့သင်တန်းဝင်ခွင့်စာရင်း

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ် အောက်တိုဘာ-၂၅ ၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီး ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်သို့ ဘာသာရပ်အလိုက် နေ့သင်တန်းဝင်ခွင့်ရရှိသော […]…