Home » 2019 » July

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်တွင် (တတိယအကြိမ်)၊ မြန်မာဘာသာစကားစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်တွင် (တတိယအကြိမ်)၊ မြန်မာဘာသာစကားစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ် ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံမှ တတိယ အကြိမ်အဆင့်မြင့်ပညာ ကဏ္ဍ မြန်မာဘာသာစကား […]…

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်ရာထူးတိုးရုံးအမိန့်စာ

မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ် လစ်လပ်လျက်ရှိသော စာကြည့်တိုက်လ/ထ(၂)၊ ပစ္စည်းထိန်း(၄)၊ အမှုတွဲထိန်း ရာထူးများအား စာအမှတ်၊ မညဒက/(စီမံ-ရာထူးတိုး) ၂၀၁၉ (၆၇၂)၊(၆၇၃)၊ […]…