Home » Archives by category » Photo

ဆရာ၊ ဆရာမများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် သင်ကြားမှုနည်းပညာသင်တန်း

ဆရာ၊ ဆရာမများ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့် သင်ကြားမှုနည်းပညာသင်တန်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်နှင့် စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်တို့ […]…

ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပ

ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကျင်းပ မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်၊ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းအသိပညာပေးဟောပြောပွဲ ကို မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ် ဘက်စုံခမ်းမတွင် […]…